PRIJAVA ZA ISPIT

Ime i prezime: Broj indeksa: Zadaci Teorija

Spisak prijavljenih studenata

Ime i prezime Zadaci Teorija
Aleksa Obradović
Aleksandra Sandić
Alma Krasnić
Ana Vujičić
Anja Brtan
Asmir Đešević
Boško Nikčević
Danilo Planinić
Ena Kožar
Filip Pečurica
Ilija Pejović
Jelena Mijanović
Jovan Zogović
Jovana Božović
Ljeonardo Vuljaj
Milan Braić
Nikola Ilić
Nikola Radojčić
Petar Drašković
Rašid Kolić
Stefan Vulin
Stefan Zajović
Tamara Vučković
Teodora Rakonjac
Vasilisa Milošević

   Broj studenata koji polažu teoriju i zadatke:24
   Broj studenata koji polažu samo zadatke: 0
   Broj studenata koji polažu samo teoriju:1